Personal Banking | Business Banking | Internet Banking | Insurance Services | Money Transfer | Contact Us
 
Chief General Manager
 
Shri Mahabaleshwara Bhat M.S.
 
Senior General Manager
 
Shri P. Jairama Hande
 
General Managers
 
Shri N. Upendra Prabhu Dr. Meera Laetitia B. Aranha
Shri Raghurama Shri Raghavendra Bhat M.
 
Shri Chandrashekar Rao B  
 
 
Deputy General Managers
 
Shri I. Santhosh Kumar Shri G T Hegde
 
Shri Subhashchandra Puranik Shri Balachandra Y.V
 
Shri Ramesh S Shri Vijayashankar Rai K.
 
Shri Muralidhar Krishna Rao Shri Nagaraja Rao B
 
Shri Nirmal Kumar Kechappa Hegde Shri Manjunatha Bhat B K.
 
Shri Gokuldas Pai Shri Ananthapadmanabha B
 
Shri Suresh K Shri Mahalingeshwara K
 
Shri Ranganatha Shri Ravishankar N R
 
Shri Ravi S  
 
   
 
 
  2003 Karnataka Bank Fair Practice Code | Citizens Charter | Complaints | NRI Services | Site Map | Disclaimer