Personal Banking | Business Banking | Internet Banking | Insurance Services | Money Transfer | Contact Us
 
Chief General Manager
 
Shri Mahabaleshwara Bhat M.S.
 
Senior General Manager
 
Shri P. Jairama Hande
 
General Managers
 
Shri N. Upendra Prabhu Dr. Meera Laetitia B. Aranha
Shri Raghurama Shri Raghavendra Bhat M.
 
 
Deputy General Managers
 
Shri I. Santhosh Kumar Shri G T Hegde
 
Shri Subhashchandra Puranik Shri Balachandra Y.V
 
Shri Ramesh S Shri Vijayashankar Rai K.
 
Shri Chandrashekar Rao Shri Muralidhar Krishna Rao
 
Shri Nagaraja Rao B Shri Nirmal Kumar Kechappa Hegde
 
Shri Manjunatha Bhat B K. Shri Gokuldas Pai
 
Shri Ananthapadmanabha B Shri Suresh K
 
   
 
 
  2003 Karnataka Bank Fair Practice Code | Citizens Charter | Complaints | NRI Services | Site Map | Disclaimer